Door op 1 maart 2014

Ad van Dam maakt zich druk over betaalbare woningen

De PvdA protesteert al jaren op de luchtkastelen van de bouwheren van het CDA en Lokaal Belang. Slechts 20% van de plannen wordt gerealiseerd in Maasgouw zonder dat dat merkbaar leidt tot aangepaste ambities. Maar zowel Jürgen Willems (kijk in zijn flyer die na de Carnaval komt) als Ad van Dam willen een aan de lokale behoefte aangepast bouwbeleid.

Ad van Dam wil de vastgelopen huursector vlot trekken. Hij wijst op het PvdA beleid om de inkomensgrens voor het huren van een sociale huurwoning te verhogen. Zo krijgen meer mensen een kans op een fatsoenlijke huurwoning.

In Maasgouw krijg je bij een inkomen hoger dan 34.000 euro geen betaalbare koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. Omdat er nu zoveel mensen in de knoei komen wil de PvdA de toewijzingsgrens voor minimaal vijf jaar omhoog brengen naar in ieder geval 38.000 euro, en als het moet zelfs tot 43.000 euro.

Goedkope sociale huurwoningen zijn daarbij bedoeld voor de echt lage inkomens. Deze houden een vast huurcontract.

Starters die tussen de 34.000 en 43.000 euro verdienen krijgen een tijdelijk huurcontract. Als na vijf jaar blijkt dat het inkomen boven de 43.000 euro is (gecorrigeerd voor inflatie) kan men doorstromen naar een vrije sector huurwoning en komt de sociale huurwoning weer beschikbaar voor de lagere inkomens. Dat is goed voor de doorstroming en het verkleinen van de wachtlijsten.

Ons voorstel leidt tot meer aanbod en meer doorstroming; daar is iedereen bij gebaat. De goedkopere sociale huurwoningen blijven voor de lagere inkomens beschikbaar, de groep starters tussen 34.000 en 43.000 euro komt in aanmerking voor de duurdere sociale huurwoningen vanaf 575 euro.