Door Anneke Bours op 6 februari 2014

Bouwen voor de lokale behoefte, niet voor de leegstand.

We houden rekening met lokále behoefte, vergrijzing en starters. Geen onhaalbare plannen meer. Hierdoor komt ambtelijke capaciteit vrij.

De PvdA Maasgouw  kiest voor aanpassing van het mislukte bouwbeleid door

 

  • Op korte termijn de ambities eindelijk, nu het nog kan, aan te passen aan de slechte markt
  • Op de korte termijn de ambities aan te passen aan de al jaren lokaal optredende vergrijzing
  • Het helpen van starters op de woningmarkt, zowel voor starters die al wonen in Maasgouw als voor starters van elders die afkomstig zijn uit Maasgouw

Maasgouw heeft in haar korte historie een traditie van bouwlustige bouwheren, doorgaans van CDA huize. De ambities werden onder het mom van ondernemerschap en moed opgeklopt maar bleken weinig succesvol: maar 20% van de ambitie wordt gerealiseerd. Dit leidde tot grote financiële risico’s. En ook tot een verkeerde inzet van het ambtelijk apparaat. Zelfs uitvoering van plannen voor Brede Scholen werden afhankelijk gemaakt van de instortende bouwmarkt door deze te financieren met geplande woningbouw.

Maar naast de langdurig, maar tijdelijke, slechte markt zijn er ook structurele oorzaken als vergrijzing en het wegtrekken van jongeren. De vergrijzing op zich is geen probleem maar vraagt wel een aanpassing van het bouwbeleid. Het wegtrekken van de jeugd moet en kan bestreden worden door een goede leefomgeving te bieden, met passende voorzieningen als sportclubs, Brede Scholen met kinderopvang en door het helpen van starters. De PvdA Maasgouw zal blijven opletten dat de haar voorgestelde hulp aan starters van buiten Maasgouw, maar afkomstig van deze gemeente, uitgevoerd blijft worden.

Anneke Bours

Anneke Bours

De PvdA-Maasgouw heeft in 2018 niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft een groep mensen deelgenomen met een links gedachtengoed. Deze groep is de verkiezingen in gegaan onder de naam Nieuw Links Maasgouw en heeft 2 van de 19 raadszetels behaald onder aanvoering van Anneke. Voor een nieuwe partij is dit een heel goede prestatie. Van alle

Meer over Anneke Bours