12 januari 2014

CDA/LB: begroting “sluitend” ondanks 10 miljoen uit “snoeppot”

Maasgouw, 9 nov 2013. Stel je trekt 10 miljoen uit de reserves om de jaarlijkse tekorten te dekken. Is die begroting dan sluitend? PvdA en VVD vinden van niet. De PvdA pleitte voor minder ambities en vroeg, met succes, extra aandacht voor armoedebestrijding, voor een goed stappenplan voor nieuwe taken op sociaal gebied per 2015. De andere fracties vonden het niet nodig om eens te kijken naar de financiële risico’s voor bouwen voor de leegstand! Maar een beperkter plan dat wél kon slagen was OK.

Na het lezen vooraf van de stukken van het college en van de eerste inbreng van de fracties berichtten we het al eerder. Op de begroting van 2014 komen CDA en LB 10 miljoen te kort. Och, geen probleem. Gelukkig hebben we nog ruime reserves van de (incidentele) verkoop van de Essent aandelen. En als je uit die “snoeppot” (zoals Anneke Bours dat op een spotje van 3ML noemde) die 10 miljoen trekt heb je de begroting “sluitend” en “In Balans”. Maar dat verhullend taalgebruik is alleen te accepteren van boekhouders vinden wij. PvdA en VVD stemden dus tegen de begroting. Punt.

De PvdA pleitte opnieuw weer voor een aanpassing van de ambities op het gebeid van bouw en toerisme en aandacht voor armoedebestrijding en voor de komende wijzigingen op sociaal gebied waar de gemeente nog niet klaar voor lijkt.

Hier beneden zult u de komende dagen links vinden naar de voornaamste PvdA voorstellen en of ze afgewezen werden of niet en waarom dan wel. Voorlopig melden we dat ons voorstel over armoedebestrijding unaniem werd aangenomen. Ondanks het feit dat wethouder Smeets (CDA) tegen was.  Maar zelfs haar eigen fractie stemde voor het PvdA voorstel.

De 4 fracties van PvdA, VVD, LB en CDA dienden maar liefst 23 wijzigingen voor op de voorstellen van deze LB-CDA coalities. De coalitiefracties zelf samen 8, de VVD 5 en de PvdA was koploper met maar liefst 10 voorstellen. Daarvan werden er 5 unaniem aangenomen en 5 even bijna unaniem afgewezen. Dat geeft in ieder geval duidelijkheid waar de fracties voor staan.

De onderwerpen die we beneden de komende dagen zullen toelichten zijn:

* Armoedebestrijding. De PvdA vond unaniem steun voor de vraag naar een effectiever armoedebeleid. Alleen CDA wethouder Smeets bleef tegen pruttelen want ze was immers al “dynamisch” en goed bezig.

* De PvdA maakt zich grote zorgen over het feit dat de gemeente niet klaar lijkt voor de grote hoeveelheid extra taken op het gebied van (langdurige) zorg, jeugd- en ouderenhulp en arbeidsparticipatie. Zij vroeg en kreeg unanieme steun voor de vraag naar een concreet stappenplan in 2014.

* Woningbouw. De PvdA vind dat er teveel ambities zijn bij de woningbouw en er gewoon lang niet zoveel gebouwd wordt als er gepland wordt. Deze veel te hoge ambities leiden tot bouwen voor de leegstand en vragen om een aanpassing en op zijn minst om een risico analyse. De PvdA stond hierin alleen.

* De PvdA steunde een VVD voorstel voor lagere tarieven van de gemeentelijke belastingen. De CDA-LB coaltie blokkeerde dit voorstel.

* De PvdA steunde een VVD voorstel om nu nog niet over te gaan tot een verbouwing van het gemeentehuis in Maasbracht met een kostenraming van bijna 3 miljoen. De CDA-LB coalitie blokkeerde dit voorstel.

* De PvdA steunde een LB voorstel voor een beperkter maar wel concreet plan voor de bouw van nieuwe woningen. Ook de VVD bleek voor dit LB-PvdA voorstel te zijn maar alleen bouwheer Prejean en dus het CDA was tegen. Maar ook wethouder Forschelen was tegen maar die werd gepasseerd door zijn fractie van LB. Voorstel aangenomen.

Voor verder nieuws zou u eventueel eens kijken of de andere partijen hun visie een beetje toelichten op hun eigen sites. Maar wellicht moet u gewoon wachten op de verkiezingen.