12 januari 2014

Illegale bewoners vakantieparken moeten in 2013 wijken

Maasgouw, 12 feb 2013. Wethouder Lalieu (LB) zette in een uitgebreid verhaal in de Limburger uiteen dat binnenkort begonnen wordt met het aanspreken van illegale bewoners van de vakantieparken. Maar wel “met een sociaal gezicht”. Deze zaak loopt al meer dan 10 jaar in de regio, ook in Maasgouw.

Het gaat om 600 woningen in Heelderpeel en Boschmolenplas in Heel en Porta Isola in Stevensweert. In 2012 besloot de raad handhavend op te treden. Daar is ook de PvdA voor maar Anneke Bours wees er wel op dat er ook gevallen waren van mensen in een kwetsbare positie (scheidingen) en dat de gemeente waar nodig soepel moest optreden. dat het hierbij om een fel debat ging wordt geillustreerd door het feit dat de VVD ook nog kiezersbedrog werd verweten door LB.

Maar dit jaar krijgen de eerste 30 bewoners te horen dat ze ecjht weg moeten. Volgens wethouder Johan Lalieu is er niet gedoogd maar is het wel lang stil geweest (?). De bewoning is illegaal en men gaat nu optreden. Maar wel met een sociaal gezicht: als iemand op straat dreigt te komenzal men dat “onder de aandacht van de woningbouwvereniging brengen”.

Uitzetting van de naar schatting 300 illegale bewoners zal niet eenvoudig zijn want in het verleden is volgens Lalieu gebleken dat zelfs onderzoek van een half jaar door een gecertificeerd bureau volgens de rechter niet genoeg bewijs van illegate bewoning opleverde. “Wat moet je dan nog meer doen?” zucht oud-wethouder Twan Huyskens van het CDA in het krante artikel.

Het zal de illegale bewoners die besluiten hun huisje dan maar te verkopen nog niet meevallen om een redelijke prijs te krijgen. Rechtszaken zullen ook wel volgen.