Door Anneke Bours op 13 maart 2014

LB en CDA geven minder uit maar meer aan zichzelf

Hoe heeft de LB/CDA coalitie Maasgouw het financieel gedaan. Hebben we nog geld in kas, is de begroting sluitend? De Volkskrant en Elsevier/Deloitte geven in een landelijk onderzoek antwoord.

Volgens Elsevier en Deloitte hoort Maasgouw tot de 9 financieel gezondste gemeenten van Nederland. Dat is prachtig want we hebben inderdaad een grote reserve. Maar wat Deloitte niet weet is dat LB wethouder Forschelen de begroting alleen maar kloppend kreeg door 10 miljoen uit de reserves te halen. De PvdA fractie heeft er al op gewezen dat dit hard richting (financieel) gedwongen fusie gaat als we zo door gaan.

De Volkskrant heeft in een landelijk onderzoek gekeken waaraan alle gemeenten hun geld dan wel niet uitgeven. In 2010 en in 2013. En je kan per gemeente de uitgave per hoofd van de bevolking (dus €/inwoner) opzoeken en Maasgouw vergelijken met b.v. Leudal en met het gemiddelde in Nederland.

Maasgouw is 18% minder per hoofd van de bevolking gaan uitgeven maar het geeft wel nog steeds heel veel uit: 4* zo veel als Leudal en 3* zo veel als Nederland. Opvallend is dat wel dat de post Ondersteuning College met ruim 10% is gestegen!

De PvdA roept al jaren dat Maasgouw te veel aan de infrastructuur doet en te weinig aan de sociale structuur. De post voor Verkeer, vervoer en Water is inderdaad gestegen van 12% van het totaal naar 20%. En Maasgouw doet hieraan 4* zo veel als NL, terwijl Leudal op 70% van het landelijk gemiddelde zit. De Sociale voorzieningen blijven op ca. 25% van het totaal maar omdat het totaal 18% daalt is er sus 18% minder aan geld/inwoner uitgegeven. Met name het participatiebudget is zeer fors lager. Maar ja, CDA wethouder Smeets klaagt al jaren dat “ze de doelgroep niet kan bereiken”.

Tja, nu begrijpt u waarom de PvdA Maasgouw pleit voor een sterke wethouder voor het sociaal beleid en voor meer geld naar de mensen en minder naar de wegen.

Anneke Bours

Anneke Bours

De PvdA-Maasgouw heeft in 2018 niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft een groep mensen deelgenomen met een links gedachtengoed. Deze groep is de verkiezingen in gegaan onder de naam Nieuw Links Maasgouw en heeft 2 van de 19 raadszetels behaald onder aanvoering van Anneke. Voor een nieuwe partij is dit een heel goede prestatie. Van alle

Meer over Anneke Bours