Door Anneke Bours op 18 januari 2014

Meer naar de mensen, minder naar de wegen

Voor de PvdA Maasgouw is er voor de komende raadsperiode maar één prioriteit. Een fatsoenlijke invoering van het ingrijpende traject waardoor gemeenten verantwoordelijk worden voor veel zaken op sociaal gebied.

Andere zaken kunnen natuurlijk niet stopgezet worden. Maar de uitvoering van zaken op het gebied van de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet (werk en uitkeringen) komt bij vanaf 2015 bij de gemeenten te liggen.

Op zich is de PvdA het hier mee eens. Maar als de uitvoering niet fatsoenlijk gebeurt zijn kwetsbare burgers de dupe. En dat zijn er meer dan u wellicht denkt, want het gebied waar we hier over praten is heel breed. Jeugdzorg, ouderenzorg, langdurige zorg, werk en uitkeringen.

En de kans dat het fout gaat is ons te groot. De zaken zijn nu nog altijd niet duidelijk. De gemeenten krijgen in ieder geval minder geld dan daar nu voor is gereserveerd. De gemeentelijke organisatie is hierop nog niet voorbereid en mist ten dele de nodige kennis. En in het verleden was de neiging groot om het geld dat voor deze zaken gereserveerd was maar aan andere zaken te besteden.

Wij formuleren ons standpunt gewoon en heel kort door de bocht: Meer naar de mensen, minder naar de wegen. En hier vindt u ons eerste en belangrijkste hoofdstuk uit ons programma.

In ons programma is er dus maar één hoge prioriteit. Voor de rest geven wij een aantal zaken aan die helpen (of net niet) bij de uitvoering.

En ja, wij weten dat er ook nog veel andere zaken zijn die geregeld moeten worden. Maar daarover is vaak veel minder politieke discussie in de raad.

Wel vinden wij dat nu ook de andere partijen eens werk moeten gaan maken met een goede informatie van álles wat er speelt in de raad. Wij gaan daar mee door op onze website, die wij na een succesvolle introductie in 2006 (ja, toen al) en na ruim 30.000 unieke bezoekers, toch maar even vernieuwd hebben. Daarnaast zijn wij in 2013 begonnen met de site te ondersteunen met Facebook en Twitter. Ook vinden wij dat de gemeente haar burgers vaker om inbreng moet vragen vóórdat er iets in uw wijk gebeurt. En dat u daarbij zelf zou mogen kiezen.

Over die andere punten berichten wij u de komende weken.

Anneke Bours

Anneke Bours

De PvdA-Maasgouw heeft in 2018 niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft een groep mensen deelgenomen met een links gedachtengoed. Deze groep is de verkiezingen in gegaan onder de naam Nieuw Links Maasgouw en heeft 2 van de 19 raadszetels behaald onder aanvoering van Anneke. Voor een nieuwe partij is dit een heel goede prestatie. Van alle

Meer over Anneke Bours