Door op 29 maart 2014

Nieuwe fractie waarschijnlijk in versterkte oppositie

Donderdag werden Anneke Bours en Ad van Dam geïnstalleerd als raadsleden van de PvdA Maasgouw. Vrijdag werd duidelijk, dat LB en CDA waarschijnlijk weer een coalitie gaan vormen. Met twee zetels minder is er meer ruimte voor de oppositie. LB verwacht hier een goede samenwerking. En de campagne rond de verkiezingen zou respectvol zijn verlopen.

De verkiezings(s)t(r)ijd in Maasgouw ligt achter ons. Als gezegd zijn Anneke Bours en Ad van Dam namens de PvdA Maasgouw gekozen tot raadslid. Vorige week heeft LB als grootste partij met de andere raadsfracties gesproken. Als verwacht onderhandelen LB en CDA op dit moment over een nieuwe coalitie. In een verklaring motiveert LB haar keuze voor het CDA: Een voorkeur voor een coalitie van twee partijen; het dicht bij elkaar liggen van de programma’s; en vertrouwen door hun samenwerking in de afgelopen zeven jaar.

Deze keuze zou betekenen, dat wij in de oppositie blijven. En uit ervaring weten we, dat er dan genoeg werk te doen is. Ook LB laat weten, dat de coalitie minder breed is als in het verleden. Ze laat weten, dat andere partijen zich goed hebben gepresenteerd, en dat ze verwacht op tal van punten goed met de oppositie te kunnen samenwerken. Maar u mag van de PvdA Maasgouw verwachten, dat we daar waar nodig kritisch oppositie zullen voeren voor het lokaal linkse geluid in Maasgouw. We zijn benieuwd naar de concrete plannen van het aanstaande college.

In de verklaring van LB viel te lezen, dat “ook is uitgesproken dat er met respect voor elkaar campagne is gevoerd”. Ik hoop, dat dit inderdaad zo is. Maar ik moet ook bekennen, dat ik ook wel andere geluiden gehoord heb. Overmatig gebruik van verkiezingsborden en andere voorwerpen, onderdeel uitmaken van de carnavalsstoet, het zonder toestemming campagne voeren op privéterrein. Nogmaals, ik hoop dat u hier geen last van gehad hebt, maar is dit ook zo?