Door op 17 januari 2014

PvdA bereidt zich voor op Jeugdzorg in 2015

Maasbracht, 17 jan 2014. “Sociale en klantgerichte uitvoering gemeentelijk sociaal beleid”. Dat is onze eerste prioriteit. Maar er moet wel nog veel gebeuren willen de gemeenten klaar zijn voor de invoering van de nieuwe wetten voor WMO en zorg in 2015.  Op maandag 13 januari was er een informatieavond jeugdzorg in Maasbracht voor wethouders, raadsleden en aankomende raadsleden. Bij deze een verslag van mij, Ad van Dam, kandidaat #2 op onze lijst met WMO als speerpunt.

PvdA statenlid Weike Medendorp en PvdA gedeputeerde Peter van Dijk praatten ons bij en probeerden de vele vragen te beantwoorden.

Sinds 1989 is de Provincie Limburg al verantwoordelijk voor een groot deel van de in Limburg aangeboden jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 wil het Rijk de jeugdzorg weer dichtbij het kind organiseren en wordt de gemeente de eerstverantwoordelijke financier. Dat gaat gepaard met een aanzienlijke bezuiniging op het totale budget, die oploopt tot 15% ! Van alle middelen die de gemeenten van het Rijk gaan ontvangen zal in eerste instantie zo’n 80% bij de huidige jeugdzorgaanbieders terechtkomen. Voor die instellingen dreigt dus per 2015 een forse bezuiniging die kan leiden tot ontslag of omscholing van personeel.

De provincie heeft in 2013 de bezuinigingen op de jeugdzorg verzacht door eenmalig 1,9 miljoen Euro voor haar eigen rekening te nemen. Daarnaast is door het instellen van een mobiliteitsbureau een aanzienlijk aantal medewerkers in de jeugdzorg geholpen aan een andere baan.
Verder heeft de provincie ondersteuning geboden bij het oplossen van het vastgoedprobleem van de provinciaal gefinancierde jeugdzorginstellingen. Voor een bedrag van in totaal 7,5 miljoen Euro kan door de drie instellingen onrendabel vastgoed worden afgeschreven en is er daarna hulp om het ook daadwerkelijk af te stoten of een andere bestemming te geven.

Een goede jeugdzorg is voor ons belangrijk en is onderdeel van ons hoofdthema: Een sociale en klantgerichte uitvoering van het sociale beleid. Ook voor Jeugdzorg. Ook na 1 januari 2015 moet jeugdzorg gewaarborgd blijven en mag geen kind of ouder er de dupe van worden.