12 januari 2014

PvdA Maasgouw wil lagere lasten voor de burger

Maasgouw, 24 dec 2013. De PvdA wil dat de gemeente ook eens in eigen vlees snijdt en de lokale lasten voor de burger verlaagd. PvdA en VVD stemden tegen de voorstellen van de CDA en Lokaal Belang coalitie. Maar die hebben wel (nog) samen de meerderheid. Jammer voor u. Net als de VVD was de PvdA tegen de belasting plannen van de CDA/LB coalitie over de tarieven voor de lokale lasten, rioolbelasting, OZB, leges, afvaltarieven.

Het volledige betoog van Luc Wolfs vindt u hier. In essentie was deze opstelling al eerder aangekondigd bij de Beleidsnota 2014 waar wij aangaven dat de gemeente te hoge reserves op aan het bouwen is en dat het onze voorkeur heeft de lokale lasten voor de burger te verlagen. De gemeente moet haar ambities (stokpaardjes?) maar eens aanpassen en “in eigen vlees snijden”. Zo zei Luc Wolfs het vorige week in de raad.

Maar wat gebeurt er? Er zijn minder inkomsten bij rioolheffing (omdat er minder kosten zijn en de gemeente op deze post geen winst mag maken en dus de tarieven omlaag moet brengen) maar daarom gaat het OZB tarief omhoog. “En dat kan omdat we in de regionale vergelijking” (nog) “goed scoren”, zegt wethouder Brouns van het CDA. LB vond het allemaal prima.

Wat wil de PvdA? Voordeeltjes in de uitvoering vertalen naar lagere lasten voor de burger, minder stokpaardjes en dus minder dure plannen! Simpeler kunnen we dat niet maken. Maar CDA en LB hebben nu nog de meerderheid en alleen VVD en PvdA is onvoldoende om de plannen te stoppen. U kunt dat wel. In maart.