12 januari 2014

PvdA tegen deze mega-investering in haven Maasbracht

Maasbracht, 7 april 2013. De gemeente gaat bijna 6 miljoen EU investeren om de haven in Maasbracht “allure” te geven en aldus extra toeristen te trekken. De PvdA twijfelt als enige aan het beoogde effect, vindt het project te groot voor deze tijd en wil de fietsen van de weg af hebben.

We kondigden dit voorstel al een week geleden aan. In de link hiernaast vindt u in detail beschreven wat er gaat gebeuren nu het voorstel aangenomen is, met de PvdA als enige tegenstander.

Wat wil wethouder Lalieu bereiken met dit voorstel? Met als stopwoord “allure” werd door hem toegelicht hoe deze 6 miljoen gaat leiden tot extra toeristen. Maar zowat alle gemeenten zetten tegenwoordig in op toerisme en via allerlei investeringen probeert men die te trekken. Een onderbouwing van die veronderstelling van meer toeristen ontbreekt echter bijna altijd. Zelfs achteraf.

PvdA raadslid Anneke Bours wees er maar eens op dat Maasgouw veel inzet voor infrastructuur, asfalt en dat dat niet de politieke keuze van de PvdA is. Het is volgens haar ook vreemd dat de fietsers over een ontsluitingsweg van het (vracht)verkeermoeten. Zo aantrekkelijk is dat niet voor de toerist! Ook vond ze bovenmatig veel geld ingezet voor parkeerplaatsen. En de vraag is nog maar of er fietsers of automobilisten gaan toestromen naar de haven. Het geld voor de passantenhaven vond ze geld voor een te kleine doelgroep!

Haar hamvraag wat dat allemaal zou moeten opleven werd later in een discussie tussen Luc Wolfs en wethouder Lalieu beantwoord. De eerste wees erop dat men altijdveel te hoge verwachtingen heeft van de maakbaarheid van toerisme en recreatie. Ook Maasgouw zou geleerd moeten hebben van het debacle van de vestingwerken in Stevensweert. 

Raadslid Wilms van LB vond de opstelling van de PvdA goedkoop. Voor wat betreft 6 miljoen aan kosten wezen CDA, LB en VVD in koor dat veel kosten voor de toekomstige infrastructuur naar voren gehaald waren. De Limburger had de zaak dan ook helemaal verkeerd in de krant gezet. Een opsplitsing van de 6 miljoen investering in posten voor toerisme en infrastruktuur werd echter niet gevraagd en dus ook niet gevraagd.