12 januari 2014

PvdA wil teruggave reserves aan burger

Maasgouw, 16 nov 2013. De PvdA steunde een motie om de lasten van de burger te verlagen nu de kosten voor de gemeente teruglopen bij de reinigingsdienst Maasland. Wethouder Brouns en CDA en LB hielden de motie van de VVD en PvdA tegen .Nu is de PvdA Maasgouw financieel een voorzichtige partij. Wij zien echt wel in dat de gemeente Maasgouw wat financiele reserves moet hebben.

Maar als volgens ons commissielid Martin van Malde blijkt dat die reserves te hoog zijn moet dat voordeel terug naar de burger. Anneke Bours steunde dan ook vlot het voorstel van de VVD aan het college om de gemeentelijke lasten voor de burger te verlagen. Maar de gezamenlijke motie van VVD en PvdA werd ontraaden door wethouder Brouns (CDA) en weggestemd door CDA en LB.