Door op 16 februari 2014

Saneren nu. Ruim de rommel maar eens op.

Na 40 jaar moet de sanering van Edelchemie in Panheel zaak voortvarend worden afgerond. Daar hebben de burgers van Panheel en Heel onderhand wel recht op.  En we kaarten de voortgang aan in de 2e Kamer als de sanering, b.v. door nieuwe juridische touwtrekkerij, weer stagneert.

En een punt voor alle burgers in alle kernen van Maasgouw: grootschalige ingrepen in de groenvoorzieningen in woonwijken worden vooraf op tijd gemeld bij de burgers ter plekke. En nog beter: die kunnen vooraf hun wensen op tafel leggen zodat onverwachte ingrijpende snoeiactiviteiten, die vaak meer op kaalslag dan op snoeien lijken, achterwege blijven. Laat de burger nou maar beslissen over zijn eigen woonomgeving.