Door op 8 februari 2014

Toerist in eigen dorp

De PvdA Maasgouw kiest voor toerisme en recreatieve ontwikkelingen voor de burgers uit de eigen regio. En dat is een heel ander standpunt dan tot nu toe. Wij kiezen voor een aan de schaal van Maasgouw aangepaste, dus meer bescheiden ambitie op het gebied van grootschalig toerisme- ontwikkeling. Voor recreatieve ontwikkelingen voor de burger uit de eigen regio. Die krijgen prioriteit, boven weer nieuwe over-ambitieuze (Groeskamp in Thorn), mislukte (Vestingwerken Stevensweert) en in de praktijk onhaalbare, grootschalige toeristische ontwikkelingen. Als er toch weer van dat soort initiatieven komen dan zal het mee kunnen profiteren van de eigen bevolking, als toerist, als werknemer en als ondernemer, bepalend zijn voor de bijdrage aan de planontwikkelingen. Klik hier door voor het totale verhaal.