12 januari 2014

Winkelpanden kunnen (straks) ook bewoond worden

Maasbracht en Beek, 30 maart 2013. Luc Wolfs vond raadsbrede steun voor een voorstel om bewoning van leegstaande winkelpanden mogelijk te maken. Maar wethouder Forschelen (Lokaal Belang) vroeg en kreeg een paar maanden uitstel van het definitieve besluit. Leegstaande winkelpanden zijn een toenemend probleem, ook in Maasgouw.

Maar ondernemers die van hun pand een woning willen maken moeten daarvoor tot wel € 10.000 kosten maken. Maar er kan ook in een bestemmingsplan geregeld worden dat er in bepaalde gebieden met winkelfuncties woonfuncties gemaakt kunnen worden. De kosten bij de gemeente zijn dan 6% van eventueel te maken verbouw aanpaskosten. Dit scheelt een slok op een borrel.

Uitvoering van dit beleid kan goed uitwerken voor bepaalde doelgroepen die behoefte aan kleinere behuizing. Denk daarbij b.v. aan jongeren, alleenstaanden en onvolledige gezinnen.

Luc Wolfs (PvdA) wilde dit graag geregeld hebben voor het plan voor Maasbracht en Beek dat op de agenda stond maar in de toekomst ook voor de andere kernen. De motie werd ook ondertekend en ingediend door de VVD en het CDA. LB ging ter plekke accoord. De lettlijke tekst van de motie staat hier.

Wethouder Forschelen vroeg en kreeg echter een paar maanden uitstel om uit te zoeken om hoeveel panden het in de gemeente gaat en welke invloed dit heeft op het contingent woningen dat Maasgouw mag bouwen. Luc Wolfs stelde nog voor om vooraf dan vast te leggen hoeveel winkelpanden men dan maximaal zou willen omzetten. De stemming over de motie werd dus “aangehouden”, hetgeen betekent uitgesteld. Maar niemand wilde “van uitstel afstel maken”.

Een goed initiatief van de indieners. Nog even wachten dus.