Door Anneke Bours op 16 februari 2014

Zorg en inspraak kunnen in 2014 ook anders

Om een klantgerichte uitvoering van gemeentelijk beleid mogelijk te maken moeten politici én ambtenaren de dorpen in om met burgers te praten voordat er plannen worden gemaakt. Op sociaal gebied kan geprofiteerd worden van ervaringen elders, b.v, in Roerdalen, met het opzetten van wijkteams die zorg- en vrijwilligers taken uitvoeren en zorgvragen signaleren. Ook op het gebied van de leefbaarheid kan anders gewerkt worden. Op te zetten dorpsraden als in Wessem kunnen, nee moeten, vooraf betrokken worden bij het maken van nieuwe plannen.

Burgers van nu, senioren van nu, zorgvragers van nu wensen al in het begin betrokken te worden bij het maken van plannen.

Anneke Bours

Anneke Bours

De PvdA-Maasgouw heeft in 2018 niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft een groep mensen deelgenomen met een links gedachtengoed. Deze groep is de verkiezingen in gegaan onder de naam Nieuw Links Maasgouw en heeft 2 van de 19 raadszetels behaald onder aanvoering van Anneke. Voor een nieuwe partij is dit een heel goede prestatie. Van alle

Meer over Anneke Bours