Standpunten

Zoeken

1. Meer naar de mensen, minder naar de wegen

Eerste prioriteit: klantgerichte uitvoering sociaal beleid. We zetten een zware wethouder in, passen de ambtelijke organisatie aan, kopiëren ervaringen elders met autonome wijkteams en lokale zorgcentra.

Lees verder

2. Het geld voor sociaal beleid gaat niet naar de lantarenpalen

We oormerken de budgetten

Lees verder

3. Zorg en inspraak kunnen anno 2014 heel anders

Bestaande plannen van wijkgerichte zorgverlening door autonome teams worden opgevraagd en toegepast. Net zo voor wijkgerichte inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Kernen krijgen, net als in Wessem, dorpsraden die vooraf zelf suggesties doen over de leefbaarheid in hun kern. Er komen geen grootschalige groensaneringen of herinrichtingen meer zonder dat deze geraadpleegd zijn.

Lees verder

4. Teruggave reserves aan burgers

De gemeente bouwde te hoge reserves op. Bovenmatige reserves moeten terug naar de burger, zeker als daar geen goed beleid tegenover staat.

Lees verder

5. Bestuurders gaan de boer op en gaan digitaal

Geen grote ingrepen in uw wijk zonder dat u vooraf, op kernenavonden of digitaal, gevraagd bent wat u zelf wil. Raadsleden en bestuursleden vergaderen niet alleen maar gaan de dorpen in. Wij gaan door met informeren via website, Facebook, Twitter. Wij hebben één kandidaat die de digitale campagne trekt.

Lees verder

6. Bouwen voor de lokale behoefte, niet voor de leegstand

We houden rekening met lokále behoefte, vergrijzing en starters. Geen onhaalbare plannen meer. Hierdoor komt ambtelijke capaciteit vrij.

Lees verder

7. Toerist in eigen dorp

Ambitie aanpassen aan de schaal van Maasgouw. Van grootschalig voor mensen van elders naar kleinschalig voor de eigen bevolking.

Lees verder

8. Saneren nu. Ruim de rommel maar eens op.

Wij kiezen voor een snelle en definitieve sanering van het gebied van Edelchemie in Panheel. Boven- en ondergronds. En voor inspraak van burgers voordat er in woonwijken ingegrepen wordt in de groenvoorzieningen.

Lees verder

9. Subsidies van culturele hobby-clubjes naar jeugd-, sport- en seniorenwerk

Passen huidige subsidiestromen nog wel bij de wensen van de bevolking van nu? De PvdA Maasgouw kiest voor het vooral subsidiëren van de lokale Jeugd- , Sport- en Seniorenverenigingen.

Lees verder