7. Toerist in eigen dorp

Ambitie aanpassen aan de schaal van Maasgouw. Van grootschalig voor mensen van elders naar kleinschalig voor de eigen bevolking.

De PvdA Maasgouw kiest voor een ander uitgangspunt op het gebied van ontwikkeling van het toerisme door

  • Een aan de schaal van Maasgouw aangepaste, dus meer bescheiden ambitie op het gebied van grootschalig toerisme- ontwikkeling
  • Recreatieve ontwikkelingen voor de burger uit de eigen regio krijgen prioriteit, boven weer nieuwe over-ambitieuze en in de praktijk onhaalbare, grootschalige toeristische ontwikkelingen
  • Mochten er toch initiatieven komen dan zal het mee kunnen profiteren van de eigen bevolking, als toerist, werknemer en als ondernemer, bepalend zijn voor de bijdrage aan de planontwikkelingen.

Waarom willen wij dat?

Als de gemeente praat over toerisme wordt er ten onrechte vaak van uitgegaan dat er  hordes toeristen van elders toestromen en hun geld in Maasgouw achterlaten. Daartoe worden forse investeringen gedaan in de ontwikkelingen van plannen voor de infrastructuur en vermeende toeristische trekpleisters. Of al deze investeringen wel terugvloeien in de lokale kas is nooit aangetoond en de verwachtingen zijn meestal veel te hoog gespannen. Toeristen kun je niet maken en dwingen te komen kijken naar onze fraaie infrastructuur. Natuurlijk denken we nu aan de rampzalige uitvoering van de Vestingwerken in Stevensweert. De inkomsten die wel binnenstromen, stromen voornamelijk binnen bij de lokale ondernemers en niet of nauwelijks bij de burger, die wel de overlast van het toerisme ervaart.

Uitgangspunt is dat de gemeente alleen investeert in de planvoorbereiding en niet in de exploitatie. Bij voorkomende initiatieven  zal voor de PvdA Maasgouw bepalend zijn of deze voorzieningen ook van voordeel zijn voor de eigen bevolking.

Dat kan op de eerste plaats zijn doordat ook de burgers uit onze regio mee kunnen profiteren als toerist in eigen dorp. Wij denken aan fiets- en wandelpaden, stille waterrecreatie, picknick plaatsen, aanwijsborden, maar ook aan het opruimen van de rommel die de toerist helaas achterlaat.

Bij de realisering van de plannen zullen de effecten op de lokale werkgelegenheid meegenomen worden, zowel bij de eenmalige bouwactiviteiten, als bij het onderhoud op de langere termijn.

Maar de gemeente dient vooral ook in te zetten op de recreatieve ontwikkeling voor de eigen bevolking. Bewoners moeten kunnen profiteren van de aanwezigheid van kleinschalige voorzieningen voor buiten-recreatie.

TOERIST IN EIGEN DORP!