9. Subsidies van culturele hobby-clubjes naar jeugd-, sport- en seniorenwerk

Passen huidige subsidiestromen nog wel bij de wensen van de bevolking van nu? De PvdA Maasgouw kiest voor het vooral subsidiëren van de lokale Jeugd- , Sport- en Seniorenverenigingen.

De Pvda Maasgouw kiest voor een her-oriëntatie van de subsidiestromen door

  • Te onderzoeken in hoeverre de huidige subsidiestromen nog aansluiten bij de wensen van de bevolking
  • In dit onderzoek niet alleen de bestaande verenigingen te betrekken, maar alle burgers te raadplegen via een on-line raadpleging
  • In het toekennen van de subsidiestromen in ieder geval rekening te houden met het aantrekkellijk maken van Maasgouw voor jongeren
  • Bij zowel het opstellen van de plannen voor de senioren, als in de uitvoering daarvan, de senioren zelf een grote rol toe te kennen

Waarom willen wij dat?

Van oudsher is in onze kernen veel aandacht voor cultuur-historische zaken. Deze worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers en ze kregen daarbij vaak financiële hulp van de gemeente. Maar al deze al lang bestaande zaken nog steeds aansluiten bij de wensen van de huidige bevolking wordt nooit nagegaan. Integendeel, men gaat verder met het bestaande en nieuwe voorstellen worden niet actief gestimuleerd “want er is nu eenmaal geen extra geld”.

Toch is het duidelijk dat er twee ontwikkelingen tot een herbezinning kunnen leiden.

Maasgouw moet een aantrekkelijke woonplaats blijven voor de jeugd. Daarom moeten er o.a. voldoende sportverenigingen blijven. Ook nog van een hoogwaardige kwaliteit want de huidige generaties zijn veeleisender geworden.

Verder zal Maasgouw een groeiende groep senioren gaan huisvesten. Dat is op zich geen probleem maar er moet wel een aangepast beleid gevoerd worden. Net als junioren, zijn ook senioren veranderd. Ze zijn gemiddeld actiever, veeleisender en meer gewend zaken in eigen hand te nemen. Daarom moeten senioren zelf, zowel in het maken van de plannen, als in de uitvoering, betrokken worden. De meeste senioren zijn zelf prima in staat hun eigen boontjes te doppen.

Daarom is ons motto, kort door de bocht:

SUBSIDIES VAN CULTURELE HOBBY-CLUBJES NAAR JEUGD-, SPORT- EN SENIORENWERK