3. Zorg en inspraak kunnen anno 2014 heel anders

Bestaande plannen van wijkgerichte zorgverlening door autonome teams worden opgevraagd en toegepast. Net zo voor wijkgerichte inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Kernen krijgen, net als in Wessem, dorpsraden die vooraf zelf suggesties doen over de leefbaarheid in hun kern. Er komen geen grootschalige groensaneringen of herinrichtingen meer zonder dat deze geraadpleegd zijn.

De Pvda Maasgouw kiest voor een heel andere opzet van zorg, hulpverlening en inspraak door

  • Het opvragen van de resultaten van de plannen in buurgemeenten en elders in het land op het gebeid van wijkgerichte inzet van vrijwilligers
  • Het opvragen van de werkplannen van wijkgerichte zorgverlening door autonome teams
  • Het oprichten van dorpsraden
  • Deze vooraf te betrekken bij het maken van plannen voor de leefbaarheid van de kern of wijk
  • Geen grootschalige groensaneringen of herinrichtingen te starten zonder dat deze geraadpleegd zijn

Waarom willen wij dat?

Dit punt is een specifieke invulling van onze eerdere standpunten van een klantgerichte uitvoering van het sociaal beleid en van onze stelling dat politici en ambtenaren meer de wijk in moeten om de mensen zelf hun plannen te laten maken.

In Roerdalen zijn al initiatieven waarbij particulieren zorgteams opzetten. Het doel is zorg zoveel mogelijk in en vanuit de eigen kern te laten plaatsvinden, waardoor mensen niet langer meer uitsluitend naar grote zorgcentra hoeven. Projectplannen vanuit de praktijk kunnen overgenomen worden.

Ook elders in het land is al redelijk grote schaal ervaring opgedaan met autonome zorgteams. Deze werken niet binnen een grote zorgverlener (met de nodige management lagen) en zijn niet gehuisvest in mooie en dure zorgkantoren. En  zorgverlenende beroepskrachten zijn redelijk autonoom, zijn kleinschalig en werken dicht bij de patiënten. Deze professionele teams kunnen goed geholpen worden door de genoemde vrijwilligers.

Zowel hulpverleners (de professionals én de vrijwilligers) als hulp- en zorgvragers worden hier beter van. Professionele zorgverleners haken niet langer gefrustreerd af door op de minuut geplande zorgvoorschriften. Patiënten worden niet langer belaagd door hordes zorgverleners.

Niet belangrijk is hoe al die teams elders heten, maar de gemeente neemt forse stappen in het opzetten van deze nieuwe, meer mensgerichte zorg en hulpverlening.

ZORG EN MANTELHULP, HET KAN ANDERS!

Inrichten van nieuwe wijken met passende groenvoorzieningen zal in Maasgouw niet veel plaats vinden. Maar de bomen in de wijken van 10-20 jaar geleden zijn intussen flink gegroeid. En vergen dus volgens de gemeente onderhoud. En vaak vinden burgers de bladeren in de herfst overlast. En soms zijn de bomen ondoordacht geplant en drukken de wortels stoep en wegdek omhoog. Als dan besloten wordt tot grootschalig onderhoud, lees drastisch kappen, komt er een late melding in MaasgouwNieuws en een snelle uitvoering.

De PvdA Maasgouw is voor een groenbeleid in alle wijken waarbij vooraf goed nagedacht en overlegd wordt met de aanwonenden over de soort inrichting. Maar groen is nodig voor een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving. De door sommigen ervaren overlast, kan door bewoners zelf aangepakt worden, door samen de bladeren op te ruimen. De gemeente zorgt voor opslag en afvoer hiervan. Maar actie zonder overleg vooraf is uit den boze.

Leefbaarheid komt echter niet alleen uit groenvoorzieningen maar ook uit de mensen zelf. In Echt wordt geëxperimenteerd met wijkcentra. Deze worden professioneel opgezet maar draaien op vrijwilligers die signaleren welke hulp in een buurt nodig is. Vervoer naar een ziekenhuis, wat hulp in de tuin, het doen van boodschappen. In Nederland en in Maasgouw zijn al veel vrijwilligers en als de zaak goed wordt opgezet kunnen mensen zelf in hun eigen buurt helpen en geholpen worden. De gemeente helpt door een betrokken en gemotiveerde coach beschikbaar te stellen die zorgt voor de communicatie en helpt bij het realiseren van de plannen.

En of iets nu dorpsraad, wijkcentrum of buurtvereniging heet doet er niet toe. De vele senioren en mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces in de fabriek, op kantoor of in de instelling, kunnen in hun eigen buurt de nodige hulp verlenen. Maar de gemeente kan de zaak op gang helpen.

WIJKCENTRA REGELEN HUN ZAAKJES ZELF!