5. Bestuurders gaan de boer op en gaan digitaal

Geen grote ingrepen in uw wijk zonder dat u vooraf, op kernenavonden of digitaal, gevraagd bent wat u zelf wil. Raadsleden en bestuursleden vergaderen niet alleen maar gaan de dorpen in. Wij gaan door met informeren via website, Facebook, Twitter. Wij hebben één kandidaat die de digitale campagne trekt.

De Pvda Maasgouw kiest voor een echte communicatie met de burgers door

  • ALTIJD met burgers te overleggen en niet alleen net voor de verkiezingen
  • Haar raads- en bestuursleden op te dragen regelmatig de kernen te bezoeken en burgers te vragen naar wat er speelt.
  • Het continu informeren van wat er politiek speelt via het actief onderhouden van de eigen website.
  • Het uitbouwen van het aantal bezoekers via ondersteuning van de site met Facebook en Twitter
  • Het vooraf betrekken van burgers bij het opstellen van plannen via bijvoorbeeld het on-line platform Queetz

Waarom willen we dit alles?

Gewoon praten met burgers is nog altijd het beste, maar niet alle burgers hebben er zin in om de bank thuis te verlaten en naar een (gelukkig niet meer rokerig) zaaltje achteraf te gaan om een saaie agenda af te werken.

Om burgers hierin tegemoet te komen worden andere technieken gezocht om de communicatie op gang te brengen.

Het minimale dat een plaatselijke politieke partij zou moeten doen is een regelmatige informatie naar de burgers over wat ze in de raad hebben uitgevoerd. Al meer dan 5 jaar heeft de PvdA Maasgouw een actuele website waar de burger kan lezen wat de lokale partijen in de raad hebben gezegd. Maar de andere websites zijn niet actueel, of soms zo dood als een pier.

Ook Facebook en Twitter kunnen gebruikt worden om burgers richting de website te leiden. Sinds begin 2013 zijn er Facebook en Twitter accounts van de PvdA Maasgouw en wordt gewerkt aan het uitbreiden van het aantal vrienden, dan wel volgers.

Tot slot is in 2013 een experiment uitgevoerd om via een door Maurice de Hond ontwikkelde on-line tool burgers mee te laten bepalen wat er in het verkiezingsprogramma moet. Vooraf kon men suggesties indienen en achteraf kon men voorkeuren uitspreken. Dit experiment zal nog verder ontwikkeld dienen te worden.

Maar een goede mix van persoonlijke gesprekken tussen raadsleden en burgers en moderne, on-line technieken zal ingezet worden.

Maar belangrijker dan de gekozen techniek is het uitgangspunt. Kiezen we voor open overleg over wat er in uw kern speelt? Of komen we ons achteraf verdedigen en toelichten wat we al lang besloten hebben? Krijgen we de burger van de bank af?

BESTUURDERS GAAN DE BOER OP EN GAAN DIGITAAL