2. Het geld voor sociaal beleid gaat niet naar de lantarenpalen

We oormerken de budgetten

We oormerken de budgetten.

Het geld voor sociaal beleid blijkt de doelgroep niet altijd helemaal te bereiken omdat deze “zo slecht te bereiken” zou zijn. Zeker nu de gemeente nog meer taken gaat krijgen maar hiervoor wel minder geld krijgt is het zaak er voor te zorgen dat het geld nu wel daar komt waar het nodig is. Al te gemakkelijk doorschuiven naar andere begrotingsposten is voor ons niet te accepteren.

Waarom willen wij dit alles?

De verkiezingsprogramma’s staan er doorgaans bol van. Ook die van ons, wij geven het toe. Met de ene na de andere “prioriteit”, ”aandachtsvelden”, “speerpunten” en noem het maar op.

Maar de  omvang van de operatie van het overdragen van taken op het gebied van zorg voor senioren, jongeren en op het gebied van werkzoekenden gaat gepaard met een lager budget. Daarom is het nu echt nodig om te kiezen: waar gaan we het geld wel of niet aan besteden? En wie laten we profiteren?  Project ontwikkelaars van het bouwen van leegblijvende woningen? Recreanten van elders van mega investeringen in toeristische luchtkastelen?

Of zorgen we toch maar liever voor de eigen kwetsbare bewoners van een afdoend en klantvriendelijk sociaal beleid? Jong en oud, zorg nodig en werkzoekend. Dat kent iedereen voorbeelden van uit zijn eigen omgeving. Of het treft u zelf als u pech heeft.

Om onze zorg te symboliseren formuleren we eigenlijk maar een prioriteit: een sociale en klantgerichte uitvoering van het sociaal beleid!

Wel zullen we hierna een aantal zaken noemen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het beleid, van alle beleid! En soms van beleid dat weinig of geen geld hoeft te kosten.

En om te voorkomen dat geld voor het sociaal beleid weglekt en door de gemeente doorgesluisd wordt naar andere gebieden oormerken we dit geld:

HET AANWEZIGE GELD VOOR SOCIAAL BELEID BLIJFT DAAR OOK EN GAAT NIET NAAR LANTAARNPALEN