8. Saneren nu. Ruim de rommel maar eens op.

Wij kiezen voor een snelle en definitieve sanering van het gebied van Edelchemie in Panheel. Boven- en ondergronds. En voor inspraak van burgers voordat er in woonwijken ingegrepen wordt in de groenvoorzieningen.

De Pvda Maasgouw kiest voor een snelle en definitieve sanering van het gebied van Edelchemie in Panheel door

  • Samen met de Provincie te komen tot een snelle sanering en deze voortvarend en zonder juridische touwtrekkerij af te maken
  • De zaak aan te kaarten bij de 2e Kamer als de voortgang stagneert en er niet snel zicht komt op afronding van deze zaak
  • Grootschalig ingrijpen in groenvoorzieningen worden alleen uitgevoerd, nadat de lokale aanwonenden hierover hun mening hebben kunnen geven

Waarom willen wij dat?

Alhoewel milieu een breed omvattend werkgebied is wordt het onderhand tijd dat de discussie over Edelchemie ten einde komt. Jarenlang talmen in de voormalige gemeente Heel  en bij de Provincie, jarenlang structureel tegenwerken en procederen door Edelchemie, hebben na 40 jaar nog niet geleid tot een definitieve en afgeronde sanering. Recent zijn wel vorderingen gemaakt maar nu moet er doorgebeten worden. Gezien het langjarig karakter van deze problemen kiezen we ook bij het milieu voor een eerste en enige prioriteit.

Van een andere orde is het groenbeleid en het opruimen van de rommel van kwaadwillende burgers en toeristen. Punten die hoog staan op de irritatielijst van burgers. In het groenbeleid worden nu te vaak grootschalige saneringen uitgevoerd zonder dat vooraf aanwonenden hun mening hebben kunnen geven. De gemeente dient keuzes te maken om de leefbaarheid in woonwijken in stand te houden door goede keuzes in de groenvoorziening te maken zodat die niet voorspelbaar na 10 jaar weer gesaneerd moeten worden. En de rommel opruimen van kwaadwillende burgers en toeristen blijft helaas nodig. Illegale stortingen van huisvuil moeten aangepakt worden. Waakzame burgers kunnen hierbij een rol spelen.

SANEREN NU! RUIM DE ROMMEL MAAR EENS OP