4. Teruggave reserves aan burgers

De gemeente bouwde te hoge reserves op. Bovenmatige reserves moeten terug naar de burger, zeker als daar geen goed beleid tegenover staat.

Martin van Malde uit Panheel is een van onze kandidaten die al jaren actief is in een van de gemeentelijke commissies. Deze bestaan uit actieve burgers en uit raadsleden en samen bereiden zij de besluitvorming in de raad voor. Uit de financiële discussies daar is hem gebleken dat de gemeente Maasgouw relatief hoge financiële reserves heeft vergeleken met andere gemeenten. Daarnaast is er nog steeds veel geld uit de Essent gelden die alle Limburgse gemeenten een paar jaar geleden kregen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente ruim bij kas zit en achteloos miljoen uit de reserves kan halen om een niet-sluitende begroting kloppend te maken.

Wij vinden dat reserves nodig zijn. Maar niet teveel. En niet meer dan andere gemeenten laten zien dan nodig is. En al helemaal niet ten koste van de burgers. De gemeente ruim bij kas en de burgers krap? Dat lijkt ons de omgekeerde wereld.

De coalitie van Lokaal Belang en CDA blijft wethouder Forschelen echter steunen in deze. Tijd dat daar, wij bedoelen natuurlijk het beleid, verandering in komt. Maar daar is een nieuwe coalitie voor nodig, zo vrezen wij.