Martin van Malde

#4 Gemeenteraadsverkiezingen (Panheel/Heel, Edelchemie & milieu, lokale lasten)
Martin van Malde

Over Martin van Malde

Martin van Malde uit Panheel is kandidaat #4 op onze lijst voor de raadsverkiezingen. Hij is al jaren actief in de Klankbordgroep Edelchemie en in één van de raadscommissies.
Martin van Malde is 62 jaar en woont in Panheel. Hij kan als lokale kandidaat voor Panheel, Heel en Beegden de belangen van deze kernen in de gaten houden. Zijn betrokkenheid daarbij blijkt al uit het feit dat hij al jaren actief lid is van de Klankbordgroep Edelchemie.
Martin heeft al veel kennis op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening en heeft ook een kritisch oog op de lokale lasten. Hij heeft al enkele jaren ervaring opgedaan als lid van een van de ondersteunende commissies van de raad.