13 januari 2014

Anneke Bours twijfelt aan plannen Clauscentrale

Maasgouw, 8 jan 2014. In de laatste raadsvergadering kwam de financiering van de ontsluitingsweg in Maasbracht/Beek naar de Clauscentrale ter sprake. Anneke Bours twijfelde aan de intenties van RWE/Essent om echt verder uit te breiden. Er was zelfs een heuse energiediscussie in de raad, nou ja, aanzet tot dan.

Dat kwam omdat Anneke Bours, onze fractievoorzitter van de PvdA Maasgouw, haar twijfel uitsprak of RWE/Essent echt wel verder wil uitbreiden in de Clauscentrale. In de USA is op grote schaal schaliegas ingevoerd (dit is gewoon aardgas maar op een andere manier gewonnen), in Europa zijn kolen goedkoop geworden (maar die zijn die slechtste fossiele energiebron qua CO2 uitstoot), in Duitsland gaan de kernenergie centrales dicht (die geen CO2 geven).

Tegen die achtergrond twijfelde Anneke Bours aan de serieuze intenties van Essent om haar uitbreidingen van Claus door te zetten. Er is wel een intentieovereenkomst maar GOML (het regionale “samenwerkings”verband van gemeenten) wil niet meebetalen. Daarom springt de provincie er maar in met 2 miljoen. Maar het duurt allemaal wel al geruime tijd.

En geen uitbreiding, dan geen werkverkeer en dan is maar de vraag of die extra weg gefinancierd kan worden. Anneke Bours vroeg zich af of men in December al besluiten over de financiering moet nemen als de definitieve (?) plannen er al in februari zouden liggen.

De andere partijen vonden dat het besluit wel genomen kon worden en als het niet door zou gaan allemaal dan zou de financiering vanzelf vervallen.