12 januari 2014

Coalitie passeert bezwaren voetbalclub Stevensweert

Stevensweert en Ohe en Laak, 30 sept 2013. De LB en CDA coalitie bouwt de subsidie voor Stevensweert af, maar investeert wel ruim 1 miljoen in Walburgia in Ohé en Laak. VVD en PvdA hekelden het gebrek aan overleg van wethouder Lalieu in deze zaak. Na de geslaagde investeringen in de voetbalclubs in Heel/Beegden en Thorn/Wessem waren nu Stevensweert en Ohé en Laak aan de beurt.

Punt was dat elders de investering gepaard ging met een fusie maar dat Stevensweert daar geen behoefte aan heeft en zich beroept op een huurcontract dat gerespecteerd moet worden.

Het coalitie voorstel gaf echter een afbouw van de subsidie voor Stevensweert te zien en een forse investering in Ohé en Laak. Aldus is een fusie wel haast afgedwongen in de praktijk, ondanks de bewering van de wethouder dat een fusie van onderop zou moeten komen. De VVD wees erop dat zo een forse investering zonder dat de clubs zelf willen fuseren een groot risico is, zeker bij het dalend aantal inwoners in de genoemde kernen. Anneke Bours van de PvdA hekelde het slechte overleg van wethouder Johan Lalieu in deze gevoelige zaak. Typerend was het voorlezen van een verklaring van Stevensweert voor de discussie in de raad plaatsvond. Zeer kort werden de bezwaren voorgelezen, de wethouder “had hier geen mening over” maar handhaafde zijn voorstel. Hij was dus gewoon tegen die bezwaren volgens ons. Dit overleg was volgens VVD als mosterd na de maaltijd.

De wethouder ging ook niet in op het verzoek van de PvdA om toch nog eens te gaan bemiddelen tussen de partijen. Wethouder Lalieu gaf in de discussie nog aan dit te zien als trekken aan een dood paard.

De raad stemde met 10 tegen 6 voor het voorstel en Stevensweert kondigde al aan naar de rechter te gaan.