12 januari 2014

Edelchemie blijft maar in het nieuws

Panheel, 31 jan – 7 feb 2013. De gemeente en de provincie informeren de burgers op dinsdag 5 feb 2013 om 19.30 uur in zaal Don Bosco in Heel wat de plannen zijn voor Edelchemie. De provincie gaat op “korte termijn” iets doen. Binnen de klankbordgroep van omwonenden zijn 2 leden buitengezet. WML blijft de waterkwaliteit zorgvuldig volgen.

Als u echt veel tijd heeft moet u even Edelchemie intikken in onze zoekfunctie rechts boven. Edelchemie, een dossier waarin de oude gemeente Heel en de provincie niet uitblonken door krachtdadig optreden. In de periode tussen 31 januari en 7 februari waren er in de Limburger diverse verhalen die we hier kort samenvatten.

De zaak escaleerde gelukkig recent met de afsluiting van het gebied. Maar dinsdag komen de plannen op tafel hoe men de rommel gaat opruimen. Maar als u het verhaal leest in de Limburger van 30 januari dan komen er wellicht weer direct vragen over die “korte termijn”.

Edelchemie krijgt eerst zelf de kans de rommel op eigen kosten op te ruimen. Laat dat nu net iets zijn waarin Edelchemie in het verleden niet uitblonk. Nu dan wel? Dat is kennelijk wettelijk verplicht maar hoe lang gunt men Edelchemie de tijd?

En als de provincie straks aan de beurt komt gaat men het project europees aanbesteden. Ook dat is waarschijnlijk verplicht maar weer geldt de vraag: levert dat extra vertraging op? En altijd kiezen voor de goedkoopste oplossing is zelden verstandig. Kijk maar naar het onderhoud van het spoor. De inwoners van Panheel mogen toch niet de gedupeerden blijven van deze zaak.

Martin van Malde van de klankbordgroep van bewoners vindt in ieder geval dat de risico stoffen weg moeten. En dit terwijl gedeputeerde Erik Koppe (VVD) zegt dat de risico’s voor de omgeving “vrijwel nihil” zijn. Over die risico’s werd binnen de groep overigens verschillend gedacht. Volgens de Limburger van vrijdag 1 feb waren er 2 leden die pro-Edelchemie waren en die vonden dat de risico’s “schromelijk overschat” werden. Omdat, volgens woordvoerder van Malde, die 2 leden zich te buiten gingen aan “diskwalificerende opmerkingen naar andere leden” en omdat, volgens voorzitter Ivo Linssen, de twee zich “niet wensen te houden aan gemaakte afspraken” zijn de twee buitengezet.

Nu ja, ons lijkt het voor de inwoners van meer belang om te zien hoe men de rommel eindelijk gaat opruimen. Laten we maar hopen dat die discussie blijft overheersen.

Op de boven aangekondige en door meer dan 100 burgers bezochte informatie avond werd gezegd dat Erik Koppe (VVD) in april (!) al hoopt te beginnen met het opruimen van 12.500 ton restafval. En dat zou dus al verrassend snel zijn. Ca. de helft werd als gevaarlijk betiteld, 5900 ton! Volgens de GGD zou de lucht en het oppervlaktewater in de buurt van Edelchemie in orde zijn.

Omdat de contactgroep dat zo graag wil gaat WML de waterkwaliteit maar meten en wel “om de onrust weg te nemen”. De WML specialist zei wel nog dat een gevaar nog zeker enkele tientallen jaren weg is. Hij legt uit gemeten is dat bromide zich via de doorlatende grintlaag naar het spaarbekken de Lange Vlieter stroomt. Dat bromide is op zich geen bedreiging maar als bromide bewezen doorstroomt betekent dat dat ook andere stoffen als zware metalen en cyanide ook doorstromen. En dus is er reden tot zorg en aandacht!