Door op 29 maart 2014

“BOA Maasgouw slechter bereikbaar”

Even de BOA bellen in Maasgouw? Forget about it. De PvdA in Maasgouw heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de burger er niet op vooruit is gegaan sinds de BOA’s onder de omgevingsdienst vallen. Voorheen was het mogelijk om rechtstreeks telefonisch in contact te treden met de BOA’s.

Momenteel loopt dit via een telefoniste, daarna volgt een afdelingshoofd of teamleider, voeg er nog een casemanager aan toe en de vogel (of dader in dit geval) is al gevlogen. Een “heterdaadje” wordt op deze manier een zeldzaamheid.Nu het gebied veel groter is geworden en dit niet gepaard is gegaan met een uitbreiding van het aantal FTE’s, komen ze niet meer toe aan surveilleren. Het ene moment moet men voor een melding op naar de Meinweg, daarna weer naar Thorn, daarna weer naar Ohe en Laak. Naast een forse uitbreiding van het aantal BOA’s is er behoefte aan een paar snelle (motor)scooters.Helaas constateren onze handhavers dat waar men op een aantal plekken de zaken onder controle had, bepaalde notaire overtreders nu in de gaten hebben dat de BOA niet meer (zo vaak) komt. Dit terwijl toch vrijwel alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s de leefbaarheid hoog in het vaandel hadden. Als leefbaarheid geld kost, wordt het blijkbaar lastiger.Deze situatie is/was bekend bij de (tot dusver) verantwoordelijke wethouder van Lokaal Belang welke de zaak, naar het zich laat aanzien, tot nu toe voor kennisgeving heeft aangenomen. Wat gaat de nieuwe coalitie aan de inmiddels onstane situatie doen?

Hopelijk is dit geen voorbode van hoe de decentralisaties door de omgevingsdienst of ander samenwerkingsverband, opgepakt gaan worden. Vergeleken daarmee is handhaving namelijk een relatief eenvoudige, voorheen goed functionerende dienst.