Door op 6 mei 2014

Opruiming én vervuiling Edelchemie gestaag verder

Ruim een week geleden gaf Dagblad De Limburger een update over de situatie rond het bedrijf Edelchemie in Panheel. Gevaarlijk afval op het terrein is zo goed als verwijderd. Maar sterk vervuild grondwater is langzaam op weg naar de waterputten van WML in Beegden. Binnen vier jaar moet de sanering van deze vervuilde bodem beginnen.

Onderzoek laat zien, dat op 30 à 40 meter diepte sterke vervuiling van Edelchemie in het grondwater zit. Vanwege de diepte is er op dit moment geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid. Deze vervuiling van onder meer bromide, chroom en nikkel zou na 15 tot 20 jaar de drinkwaterputten van de Water Leidingsmaatschappij Limburg (WML) bereiken. Binnen twee jaar moet eigenaar Leo Nevels een uitgebreid saneringsplan klaar hebben. Gebeurt dit niet, dan neemt de provincie Limburg het initiatief over. De kosten, waarvan de omvang (nog) niet bekend is, worden zo veel mogelijk op Nevels en de Edelchemie verhaald.

WML liet weten, dat ze gevreesde kostbare maatregelen nu niet hoeft lijken te nemen. Nu de verontreiniging op het terrein van Edelchemie zelf bijna helemaal weg is, vraagt de provincie aan de rechter toestemming om ook de gebouwen af te mogen breken. Vanwege de potentiële ernst van de situatie blijven we de situatie goed in de gaten houden.