12 januari 2014

Vervuiling Edelchemie (bijna) bekend

Panheel, 27 sept 2013. Op de informatie avond van 25 september in Heel gaf de Provincie veel gegevens over de preciese vervuiling op de grond en in de benedenlagen. Kunt u nog water oppompen? Wanneer is de rommel echt weg? En u vindt een link van het verslag van de provincie van 4 october. Maar wij waren sneller.

Om maar met de deur in huis te vallen:

* de provincie wil volgende week het bedrijf SITRA laten beginnen met opruimen,

* maar Edelchemie heeft weer een rechtszaak aangespannen en wil weer uitstel

* het onderzoek naar de vervuiling op de grond en dieper in de grond is bijna klaar

* de vervuiling boven in de grond zit alleen op het terrein van Edelchemie

* dieper in de grond gaat de vervuiling met het grondwater mee, maar het is nog niet bekend in welke richting

* als het richting drinkwater winning gaat duurt dat nog 12-20 jaar

* de direct aanwonenden in Panheel kunnen water blijven oppompen maar niet dieper dan 20 meter.

 

Dat zijn de voor de burgers van Panheel en omgeving belangrijkste feiten voor nu. Maar er is meer te vertellen.

De Provincie is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat Edelchemie de rommel opruimt. Maar als die dat niet doen, of niet snel of goed genoeg, dan doet de Provincie het zelf. Het opruimen van de rommel die er nu nog ligt wil men zo snel mogelijk doen en dat werk is, nu de deadline voor Edelchemie voorbij is, gegund aan SITRA, een welbekende firma op dit gebied. Maar Edelchemie wil wéér uitstel en is daarvoor weer eens naar de rechter gestapt. Die uitspraak komt waarschijnlijk heel snel maar of het opruimen echt volgende week al kan beginnen?

De Provincie is van mening dat men eerst de rommel boven de grond moet opruimen om verder lekken de grond in te stoppen. Vertrouwen in Edelchemie heeft men niet meer en alle kosten zullen op Edelchemie verhaald worden. Men hoopt, dan wel denkt de rommel boven de grond midden volgend jaar dan toch eindelijk eens opgeruimd te hebben.

Wat er aan sanering onder de grond moet gebeuren is nog onderwerp van studie door bureau Oranjewoud dat in november haar metingen en het daarop gebaseerde saneringsadvies aan de Provincie zal geven. Na allerlei verplichte inspraak  rondes kan de Provincie Edelchemie de kans bieden in te gaan op een bevel tot sanering en als ze dat niet doet kan de Provincie zelf beginnen. En de kosten later bij Edelchemie op proberen te halen. Maar dat zal allemaal wel nog eens jaren kunnen gaan duren.

Tijdens de informatie avond werd er door L1 druk geinterviewd. Daarin sprak Martin van Malde namens de Klankbordgroep zijn zorgen er over uit dat Edelchemie telkensmaar weer tijd en tijd en tijd lijkt te krijgen en dat de lokale burgers dat dus niet meer begrijpen.

Al het bovenstaande is gebaseerd op wat wij meenden te horen op de informatie avond. Maar de gemeente komt binnenkort met een eigen informatieronde.

Het officieel verslag van de provincie vindt u hier.