12 januari 2014

VVD/PvdA voorstel: uitstel verkoop raadhuis Thorn

Thorn, 2 april 2013. Het college wilde het oud-raadhuis in Thorn verkopen om huisvestingskosten te besparen. Een heus burgerinitiatief voorkwam (voorlopig) dat een aantal verenigingen hiervan de dupe worden. We hadden u al eerder geinformeerd over dit plan van het college.

Het genoemde burger initiatief vroeg echter om 2 maanden uitstel om de mogelijkheid uit te werken om het oud-raadhuis over te dragen aan een stichting. Tegen een (maat)schappelijke prijs, dat wel, en met doelstelling de huidige bewoners zoveel mogelijk te blijven dienen. In het 3ML journaal werd duidelijk wat voor prijzen men in gedachten heeft. Het burgerinitiatief denkt aan de “boekwaarde” van 140.000 € en de gemeente kennelijk aan een prijs van 500.000 €. “En de gemeente moet dat verschil overbruggen”. En het gaat dus om een verschil van 360.000 € om de maatschappelijke en culturele waarde in stand te houden. Daarbij denkt men aan een nieuwe vestiging van het Selbach museum uit Maaseik.

Het burgerinitiatief heeft een eigen site.

Tijdens de vergadering kwamen zowel VVD/PvdA als CDA/LB met een eigen voorstel. In een gezamelijk voorstel van VVD en PvdA merkte Zeegers (VVD) op dat er wel veel nota’s zijn over Thorn maar dat er verder geen initiatieven en alleen maar bezuinigingen zijn. Luc Wolfs (PvdA) gaf aan dat de PvdA tegen het collegevoorstel is (alhoewel formeel alleen maar sprake is van “bedenkingen en zienswijzen”). Hij wees op Heel en Maasbracht waar hoge investeringen plaats vonden en vinden: Havenfront, Don Bosco, Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV). In Thorn verdwijnt een sportzaal, verloedert het jeugdhuis, schiet de BMV niet op. En in Wessem verdwijnt het zwembad en hebben de inwoners hetzelfde gevoel als in Thorn.

Deze afzonderlijke voorstellen werden in een schorsing in elkaar geschoven waarna de raad besloot het voorstel van het college NIET uit te voeren en het door het burgerinitiatief gevraagde uitstel te verlenen. Het onderzoek loopt tot er in september een nieuw voorstel komt. En als het niet lukt gaat alsnog de verkoop tegen de hoogste prijs door.

Wethouder Jessie Smeets-Palmen was bereid rekening te houden met deze unanieme “zienswijze” en zag haar voorstel dus sneuvelen tegen een eensgezinde raad.