Door op 1 februari 2014

Het geld voor sociaal beleid gaat niet naar de lantaarnpalen

U kent vast wel mensen in uw eigen omgeving die hulp nodig hebben. Of u hoort daar zelf bij. Veel taken op het gebied van de (langdurige) zorg voor jong en oud, voor werkzoekenden, al of niet met een handicap. Wij willen dat Maasgouw alles op alles zet om het beschikbare geld bij de doelgroep te krijgen. En dat dus niet doorsluist naar andere zaken.

In het verleden was in de raadszaal van Maasgouw de verzuchting te horen dat de wethouder de doelgroep zo slecht kon bereiken. Zo werd geld voor de armoedebestrijding slechts ten dele benut voor het beoogde doel. En uit het succes van een kledingbank weten we dat armoede nog wel degelijk bestaat, ook in Maasgouw. Geld dat overblijft wordt dan elders besteed.

Ondanks een gewaardeerde inspanning van een WMO platform vreest de PvdA Maasgouw dat de gemeente niet klaar is voor haar nieuwe en uitgebreidere WMO taken. Wij vinden het niet acceptabel als het beschikbare budget voor het sociaal terrein (WMO, zorg voor jong en oud, arbeidsbemiddeling, sociale werkplaatsen) verdwijnt naar de infrastructuur.

En dus oormerken we het budget en moet een te benoemen zware wethouder zich verantwoorden als het niet lukt de doelgroep afdoende te bereiken.