Door op 12 maart 2014

Jürgen Willems wil jongeren aan een diploma helpen

De PvdA wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma, ook de PvdA in Maasgouw.  Volgens Jürgen Willems is werk de beste armoedebestrijding. En een afgeronde opleiding geeft de beste kansen op de arbeidsmarkt. Hij wil  daarom dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd tot 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18 plussers te helpen bij het halen van hun diploma.  Daarnaast wil ook Anneke Bours, die dit nationale plan van alle lijsttrekkers van de PvdA namens Maasgouw heeft ondertekend, dat er meer wordt geïnvesteerd in ambachtsscholen, want het Nederland van na de crisis kan niet zonder goed opgeleide vakmensen.

Jürgen Willems: “Ik wil dat iedere jongere van school gaat met een diploma, en daarmee met voldoende kansen op de arbeidsmarkt. Nu komt het nog voor dat scholieren moeten stoppen met hun opleiding omdat zij geen stageplek hebben weten te vinden. Dit voorkomen we door het wettelijk vastleggen van een stagegarantie. Ook zie ik dat jongeren afhaken, omdat zij worstelen met hun overstap van het vmbo naar het mbo. Door iedere jongere een loopbaancoach te geven, laten we deze overgang soepel verlopen.”

De PvdA wil ook zelf het tekort aan stageplekken aanpakken, door in iedere gemeente per tien medewerkers één stageplek aan te bieden. Ook moeten gemeenten de verantwoordelijkheid nemen om het regionale bedrijfsleven en scholen bij elkaar te brengen. In gemeenten waar dit nog niet gebeurt worden ‘stage-voor-stages-beurzen’ georganiseerd, waarin scholieren en het bedrijfsleven elkaar op laagdrempelige wijze leren kennen.